Lyudmila Tyukhaeva, Sharomov Vocal Ensemble.
March 1, 2007. Anchorage, Alaska.
Photo by Fyodor Soloview